ลงทะเบียน “เงินอุดหนุนบุตร” รับเงิน 600 บาท ทำอย่างไรบ้าง

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้เผยแพร่กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดว่า มีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 600 บาท โดยผู้ที่มีสิทธิรับเงินประกอบไปด้วย

 • ผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร(รายเดิม)
 • ผู้ปกครองรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ (ซึ่งจะมีการจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ)

ตรวจสอบการลงทะเบียน “เงินอุดหนุนบุตร” รับเงินโอนจากรัฐบาล เดือนละ 600 บาท ต้องทำอย่างไรบ้าง

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการที่รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ปกครองที่มีบุตร ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จำนวนเดือนละ 600 บาท

ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยระบบจะแจ้งสถานะต่างๆและแนวทางปฏิบัติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไขสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยติดต่อได้ที่

 • ส่วนภูมิภาค ติดต่อ พมจ. ที่ท่านได้ลงทะเบียน
 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ กรมฯจะอัปเดทข้อมูลทุกวันที่ 8 ของเดือน และในกรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม และบันทึกข้อมูลเข้าไปใหม่ หลังวันที่ 25 ของเดือน ให้รอปรับสถานะใหม่เดือนถัดไป

เงื่อนไขในการลงทะเบียนอุดหนุนบุตร ประกอบด้วย

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ผู้ปกครองของเด็กจะต้องมีสัญชาติไทยคนใดคนหนึ่ง
 • เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเป็นเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ปี
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 • ตัวเด็กต้องไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน
 • ตัวเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย โดยที่เด็กอาศัยอยู่อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้ เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

คุณสมบัติผู้ปกครองที่รับเงิน (กรณีรับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ) คือ มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะและเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ที่สำคัญคือ อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้น

เงินอุดหนุนบุตร

สถานที่รับลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถไปทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ได้ที่สถานที่ ดังต่อไปนี้

 • กรุงเทพมหานคร : ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา : ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และสูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) : สามารถดาวน์โหลดได้ที่ csg.dcy.go.th
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) : สามารถดาวน์โหลดได้ที่ csg.dcy.go.th
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
 • สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการ

ผู้ที่เป็นบิดาและมารดา (ผู้ปกครอง) จะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่เด็กเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

การจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับแนบเอกสารเพื่อยื่นลงทะเบียนในโครงการ ประเภทบัญชีเงินฝากจะต้องเป็น ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก กระแสรายวัน เท่านั้น โดยมีทั้งหมด 3 ธนาคาร ดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)
2. ธนาคารออมสิน (บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก)
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)

ข้อมูลจาก
https://www.prachachat.net/finance/news-626456
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926615

ผ้าอ้อมสาลูใยไผ่ ผ้าอ้อมผ้าสาลู ผลิตภัณฑ์ใยไผ่ ผลิตภัณฑ์เด็ก NAPPI

สั่งซื้อ สอบถามข้อมูล ของใช้เด็กแรกเกิด ของใช้เด็กอ่อน ผ้าอ้อมใยไผ่ ผลิตภัณฑ์เด็กใยไผ่ NAPPI 

Facebook: Nappi Baby Thailand
Website: www.nappibaby.com
Line: @nappibaby
Instagram: @nappibabyth

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ landing-page_banner1-3-buttons-02-1-1024x296.png

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *