Nappi ปั้นเอสเอ็มอีไทยสู้ศึก 4.0 | รายการข่าวการตลาดเงินล้าน

UOB และ FINLAB มองเห็นบทบาทสำคัญของ SMEs ไทย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงได้ตั้งโครงการ Smart Business Transformation Programme ขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย โดยเล็งเห็นว่ากรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในสี่เมือง ที่รัฐบาลสิงคโปร์ เห็นโอกาสจะผลักดันเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม นอกเหนือจาก จาการ์ตา เซียงไฮ้ และ ซานฟรานซิสโก

Nappi ได้คัดเลือก 15 SMEs ไทย ที่มีความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าร่วมโครงการ